2011-02-21

Styrkebesked av e-handeln

EHANDEL Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handeln går starkt framåt. Mot 2009 steg omsättningen med 13,1 procent till 25 miljarder kronor! E-handeln klarade av lågkonjukturen mycket väl och det är nu i högkonjunktur e-handeln definitivt kommer bryta ny mark och stärka sin positions hos konsumenternas köpbeteenden. Konsumenterna har under de sparsamma åren blivit mer prismedvetna där många även i goda tider kommer söka sig till ehandeln som det alternativ med låga priser.

  • E-handelns försäljning steg under fjärde kvartalet 2010 med 15,6 procent jämfört med fjärde kvartalet 2009.
  • Omsättningen 2010 uppgick till 25 miljarder kronor, vilket är en ökning med 13,1 procent sedan 2009.
  • E-handeln utgör idag cirka 4,6 procent av försäljningen i den totala detaljhandeln.
  • Allt fler konsumenter e-handlar allt oftare. 43 procent e-handlar minst en gång i månaden, en ökning med sju procentenheter sedan fjärde kvartalet 2009.
  • E-handelsköpen via mobiltelefon har nästan fördubblats på ett år och 3 av 10 konsumenter kan tänka sig att handla på nätet via mobiltelefonen. Av de konsumenter som har en smartphone har 19 procent någon gång handlat varor via sin mobiltelefon
  • 23 procent av företagen har i stor eller relativt stor utsträckning anpassat sina webbplatser för att underlätta för kunderna att handla varor via sina mobiltelefoner. Det är en ökning med sju procentenheter sedan förra mätningen för ett år sedan.

Läs den fullständiga rapporten här...

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...