2011-01-18

Etablering av ehandel i Norge

EHANDEL Exportrådet hjälper svenska företag att etablera sig internationellt. Genom information och strategisk rådgivning samt hjälp på plats förbättras förutsättningarna för en utlandsexpandering.
Exportrådet har taigt fram underlag för bolagsetablering i Norge vilket idag är aktuellt för många ehandlare som vill expandera ut i Norden. Här får man reda på vilka olika företagsformer som är aktuella för svenska bolag, de situationer som generellt sätt medför krav på bolagsetablering, fördelar och nackdelar mellan olika former av bolag samt en sammanfattning av etableringsprocessen. Men här finns också matnyttig information om utvecklingen av ehandel i Norge och hur den norska konsumenten tänker och agerar vilket ger dig goda insikter i deras marknad.

Länkar
Ehandel i Norge
Bolagsetablering i Norge

Exportrådet i Norge
Swedish Trade Council
P.b. 1681 Vika
NO-0120 Oslo, Norge
Tel: +47 22 87 88 50
Epost: norge@swedishtrade.se

Källa: swedishtrade.se

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...