2010-11-27

Trygghet är A och O för ehandelkunder


EHANDEL Det är svårt för konsumeterna att veta säkert vem som ligger bakom en ebutik, om de kan lita på att varorna kommer skickas eller om betalningsmetoderna är säkra. Är kunder osäkra på dessa delar väljer många att avstå från ett köp. Dessa osäkerhetsfaktorer kan du undvika genom att få ebutiken och företaget certifierat av någon av de organisationer som tillhandahåller certifiering av ebutiker.

Certifieringen innebär att de ebutiker som ansöker om certifiering behöver uppfylla olika krav som skiljer sig mellan de olika organisationerna men som berör ebutiken och själva företaget som står bakom den. Uppfyller man samtliga krav blir man godkänd och får då placera en symbol eller sigill på e-butiken som visar att den är certifierad och när. Som certifierad ebutik kommer den att bli utsatt för stickprov för att se om ebutiken även i fortsättningen lever upp till de uppsatta kriterierna. Certifiering medför olika kostnader som varierar mellan organisationerna, men oftast så medför en certifiering att du får fler kunder eftersom trygghetsfaktorn förbättras för kunden.

Trygg e-handel
Trygg e-handel har 12 punkter med riktlinjer som företag måste leva upp till för att kunna bli godkända och certifierade. En kännedomsundersökning visar att 6 av 10 känner igen deras symbol som får visas på de ebutiker som är certifierade.


Kostnad: Du betalar en ansökningsavgift på 2500 kr samt en årsavgift på 4000 kr.
Länk till Trygg e-handel
Länk till Trygg ehandels riktlinjer

Ehandelscertifiering
Ehandelscertifiering startade 2007 och har inte funnits lika länge som Trygg ehandel. De har 9 punkter med riktlinjer som företag måste leva upp till för att kunna bli godkända och certifierade.


Kostnad: Certifierad E-handel kostar 0kr under första månaden, därefter 199kr/mån och Ehandelcertifieringen tar inte ut någon ansökningsavgift.
Länk till Ehandelscertifiering
Länk till Ehandelscertifierings riktlinjer

Trusted Shops
Trusted Shops certifierar också e-butiker och är verksamma i flera olika länder i Europa Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Polen, Nederländerna och Spanien. Trusted Shops har 11 huvudpunkter med ett antal underpunkter som företag behöver leva upp till.


Kostnad: Granskning och certifiering kostar 79£ per månad samt en startavgift på 89£.
Länk till Trusted Shops klicka här
Länk till Trusted Shops riktlinjer

Vad bör jag välja?
Trygg Ehandel har funnits längst och har ett inarbetat varumärke som många konsumenter känner igen vilket givetvis är till fördel. Däremot har de en hög ansöknings- och årsavgift som många nya ehandlare kan känna är lite hög. Som ett bra och billigare alternativ finns Ehandelscertifirering som i stort sett har samma krav som Trygg Ehandel men tar bara betalt en lägre månadskostnad. Så är man ny som ehandlare och behöver hålla igen sina kostnader är Ehandelscertifiering klart att föredra och att man senare kompletterar med en certifiering från Trygg Ehandel när intäkterna väl kommer in. Ska du sedan expandera till övriga Europa så är även en certifiering av Trusted Shops att föredra, som är mer känt internationellt än våra två svenska organisationer för mer säker ehandel.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...