2012-01-16

Multimodell - Marknadsföring & Försäljning

EHANDEL Multikanalförsäljning är lika mycket en process som en filosofi om hur vilka möjligheter kunder ska ha till försäljning, betalning och leverans av varor. Men för att multikanalförsäljning ska fungera transparent och effektivt behöver detta vara väl förenat med en multikanalmarknadsföringsstrategi, transparenta betallösningar och leveranser samt ett övergripande logistikflöde. Inom e-handel är resonemanget kring multikanal välbekant och även små e-handelsföretag pratar om det och förbereder sig att kunna ta ut sin försäljning i så många kanaler som möjligt. Jag har tagit fram ett lödesschema över multikanalsmarknadsföring och multikanalsförsäljning för att visa hur kommunikationen sker i olika kanaler för att övergå till en transparent multikanalförsäljning.

En framgångsrik multikanalförsäljning kräver en multikanalsmarknadsföring som ger möjlighet att kommunicera ut exempelvis ett erbjudande till samtliga försäljningskanaler. Multikanalsmarknadsföring ska ta hänsyn till samtliga försäljningskanaler eftersom det är upp till kunden att bestämma när och var köpet ska ske d.v.s. ett och samma erbjudande ska vara tillgängligt i samtliga kanaler oavsett om det kommuniceras till samtliga eller inte. Däremot kan det vara motiverat att styra olika erbjudanden mot särskilda kanaler för att passa en viss målgrupp, men trots det ska det ändå finnas flexibilitet och transparens mellan de olika kanalerna så att köpet kan göras vart som helst. Därför bör styrningen av kunden till en särskild kanal upphöra när budskapet har nått mottagaren. Kunden ska kunna se en lokal tidningsannons och ta del av erbjudandet i webbutiken på samma sätt som kunden ska kunna ta del av ett erbjudande i en banner genom att gå till den lokala butiken.

För att kunna ge fullständig transparens till kunden vid köpet så bör kunden ha fulla möjligheter att fritt välja betalningssätt och leverans utan påverkan var köpet sker. Genomför kunden sitt köp via kundservice ska givetvis kunden kunna betala online för sitt köp för att sedan hämta ut varan i butik. På samma sätt som kunden ska kunna få genomföra sin betalning av varan i butik genom att betala på Klarnafaktura eller liknande alternativ och få varan direkt i butiken. Kunden ska givetvis även kunna ha rätt till hemkörning när den köps i butik på samma sätt som när den inhandlas i webbutiken.

Logistiken behöver vara korsfunktionellt och styra samtliga kanaler för både lagerhållning och leverans där den stora utmaningen är att tillhandahålla varor till kanalerna i linje med försäljningstakten samt att se till att leveransen är lika snabb oavsett i vilken kanal köpet sker i. Utöver detta behöver företagets Supply Chain Management se till att det inte finns några prisskillnader mellan varor i de olika kanalerna i annat fall kan en viss kanal hålla ett högre pris på en vara än vad som är utkommunicerat.

För att kunna uppnå full potential med multikanalförsäljning finns ett antal olika utmaningar och några av dessa är:
  • En väl samarbetande organisation som kan kommunicera effektivt mellan försäljningskanalerna.
  • Kunden kontrollerar relationen med företaget och bestämmer när och var kunden vill nå er.
  • Varumärkesstrategin/identiteten/språket måste vara detsamma oavsett vilken kanal kunden går till.
  • Samtliga kanaler måste vara lojalitetsbyggande.
  • Alla produkter måste kunna säljas i samtliga kanaler.
  • Samtliga kanaler måste lyfta kampanjer som marknadsförs.
  • En logistikorganisation som styr tvärfunktionellt.
  • Ett och samma system för samtliga kanaler så att information kan förmedlas om en kanal från en annan.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...