2011-04-12

E-handel - så driver och utvecklar du den

EHANDEL Nu har min bok "E-handel - så driver och utvecklar du den" blivit utgiven. Boken är en praktisk handbok som vägleder och inspirerar arbetet med att bygga upp ett e-handelsföretag. Boken utgår från en helhetsmodell: den strategiska e-handelscirkeln som består av nio nyckelområden som alla måste fungera för att det ska bli en framgångsrik butik. Boken finns på Bokus och Adlibris.

Jag skrev boken för jag har haft förmånen att arbeta med e-handel under lång tid och ansvarat för många olika områden som varit direkt relaterade till framgången av den ehandel jag bedrivit. Utifrån mina praktiska erfarenheter och teoretiska bakgrund tog jag fram den strategiska e-handelscirkeln med de nyckelområde som har haft störst värde och bidragit mest till framgången. Dessa områden är e-handelsystem, betalning och leverans, användbarhet, varumärkesstrategi, försäljning, merförsäljning, marknadsföring, CRM & kundkommunikation och kundservice. Områdena är isig omfattande var för sig men jag har samlat essensen av dessa och utifrån ett e-handelsperspektiv skrivit hur man bäst arbetar med dem för att skapa en bestående verksamhet inom e-handel. Du som läsare skapar dig en bra kunskapsnivå inom dessa nio kunskapsområden och får ett rejält försprång in i ehandelveksamheten och skaffar dig en överblick hur e-handel samverkas av dessa områden.

Boken baseras till stort på praktiska erfarenheter med en teoretisk syn på arbetet med ehandel. Om man följer den strategiska ehandelcirkeln och använder den som verktyg förbättrar du dina förutsättningar att lyckas med ehandel avsevärt. Genom det praktiska upplägget och den genomarbetade strukturen blir ehandel begreppbart på ett smart och intressant sätt utan att för den delen kompromissa med kunskapsnivån.

Nu när tekniken för att starta upp ehandel är lättillgänglig och billig så är det många som givetvis vill prova vingarna men det finns en föreställing om att ehandel i sin form är självgående och enkel att bedriva vilket det långt ifrån är. Ehandel är istället ett ytterst komplext sätt att bedriva en verksamhet på speciellt om man vill bedriva det på ett framgångsrikt sätt. Komplexiteten beror i sin tur på att ehandel innefattar så många olika kunskapsområden som är nödvändigt att man som ehandlare är insatt i. Det är här boken kommer så väl till pass, den ger snabbt en bra inblick i de många olika kunskapsområden som det krävs att man som ehandlare är medveten om är viktiga och har en del kunskap inom.

Att driva en e-handel är att anta en stor utmaning. Detta är en handbok och en arbetsbok för det praktiska arbete med e-handeln. Den kan också vara en kunskapskälla vid olika utbildningar. Den vänder sig till dem som ska starta ett e-handelsföretag men kan också läsas av anställda i en större organisation för att höja kunskapsnivån inom alla arbetsområden, vilket på sikt ger synergieffekter för företaget.

Det har varit min drivkraft och är min förhoppning att denna bok kommer till stor nytta för dig som e-handlare och som på så sätt medför till att fler lyckas med sin verksamhet inom e-handel.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...