2010-11-12

Fortsatt stark ehandeltillväxt under 2010

EHANDEL Ebarometern för ehandel Q3 är nu publicerad av AB Handelns Utredningsinstitut (HUI), Posten AB och Svensk Distanshandel. Förutom att rapporten visar stora förväntningar på julrekord för ehandeln är prognosen för hela e-handelns omsättning 2010 över 24 miljarder kronor, vilket skulle utgöra cirka 4,5 procent av försäljningen i den totala detaljhandeln. Den totala omsättningen under helåret 2009 uppgick till 22,1 miljarder som utgjorde cirka 4,2 procent av försäljningen i den totala detaljhandeln. Detta skulle då innebära en ökning i omsättningen på omkring 8,6%.

Rapporten i korthet


  • E-handelns försäljning steg under tredje kvartalet 2010 med 14,0 procent jämfört med tredje kvartalet 2009.
  • E-handelns omsättning bedöms uppgå till över 24 miljarder kronor för helåret 2010, vilket skulle utgöra cirka 4,5 procent av försäljningen i den totala detaljhandeln.
  • Framtidstron är stark, både bland konsumenter och företag. 83 procent av konsumenterna kommer att e-handla under det kommande halvåret och 70 procent av företagen tror att försäljningen kommer att öka.
  • Julrekord förväntas på nätet. 61 procent av företagen bedömer att julförsäljningen kommer att öka jämfört med fjolåret.
  • 49 procent av konsumenterna tror att de kommer handla mer eller lika mycket julklappar på internet i år jämfört med förra året.

Rapporten

http://media.ne.cision.com/l/bgaiivei/feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=1733266&fn=wkr0005.pdf

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...