2010-11-12

Alla gillar vi sociala medier


SOCIALA MEDIER 2010 blir ett starkt social medie-år och så även i USA som den här riktigt snygga sammanställningen visar. Att nå ut som företag genom sociala medier är oerhört effektivt och speciellt för ehandel när man kan få en så snabb återkoppling på budskap. Det finns två punkter i den här sammanställningen som är extra intressanta och det är att 85% av företagen med en närvaro på sociala medier väljer att inte anlita någon extern hjälp för att sköta de sociala kanalerna men de vanligast frågorna som ställs av samma företag är just sådana frågor de skulle fått svar på om de hade anlitat extern hjälp.
När företag ger sig in och använder sociala medier måste man ha en tydlig strategi och definitivt ha svar på de frågeställningar som nämns i denna rapport annars är risken stor att man misslyckas med sina ansträngningar.

Se till att ha svar på dessa frågor innan företaget börjar använda sociala medier:

  1. Hur mäter jag effekten?
  2. Vad är best practice?
  3. Hur disponerar man tiden?
  4. Hur når man sina mål?
  5. Hur genererar man trafik från sociala tjänster?
  6. Hur sätter man upp en strategi?
  7. Vad är de senaste trenderna?
  8. Hur börjar man?
  9. Hur integrerar man sina sociala aktiviteter?
  10. Hur utvärderar jag varje tjänsts framgång?



Källa: Flowtown - Social Media Marketing Application

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...