2010-11-09

Social medie-strategi för ehandlare


SOCIALA MEDIER Enligt E-barometern för 2001 Q2 säger 40% av e-handelsföretagen att de har en social medie-strategi och 33% av de som inte har det säger sig skaffa det. Men det är nog långt från alla som vet vad en social medie-strategi innebär, man har inte en strategi bara för att man lagt upp en blogg eller företagsprofil på Facebook. Faktum är att en riktig strategi kan mycket gå på tok och effekterna som oftast är höga når man aldrig.

Strategierna för de olika sociala kanalerna skiljer sig även åt, ta exempelvis Facebook och Twitter där det skiljer sig oerhört mycket hur och vad man kommunicerar. Dessutom är det viktigt att se sociala medier främst som en relationsbyggande kanal än enbart en marknadsföringskanal.

En regel som man kan följa och använda sig av är dessa fyra punkter:
  • Målsättningen med kommunikationen
  • Vart och varför ska ni kommunicera
  • Vad ska ni kommunicera
  • Hur ska ni kommunicera

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...