2010-11-16

Facebook värderas nu högre än Ebay värt 281 miljarder


SOCIALA MEDIER Facebook tar ett ordentligt kliv i sin värdering och anses nu ha ett värde på 41 miljarder dollar omkring 282 miljarder kronor skriver Business WeekFacebook blir nu det tredje största webbaserade företaget i USA, det är bara Amazon och Google som värderas högre 74 miljarder dollar respektive 192 miljarder dollar.

Nu väntar många på att Facebook ska börsintroduceras men om och när det skulle bli är osäkert. Men klart är att Facebook kommer fortsätta att växa och bli ännu mer värderat. Genom att fler ser och använder Facebooks annonseringspotential kommer värdet att fortsätta att öka. Facebook som marknadsföringskanal för ehandlare är ju perfekt och där har vi bara sett början av framgångarna och möjligheterna med riktigt fin målgruppsstyrning av annonser. De sofistikerade målgruppstyrda annonserna på Facebook kommer inte bara göra det mer intressant att annonsera utan förmodligen även skapa hävstångseffekt på konsumtionen inom ehandel. Att annonsera på Facebook kommer nog inom kort bli en tuff konkurrent för Google Adwords och det är likt Adwords verkligen ett annonsformat för alla, oavsett storlek på företag. Inkörsporten till annonsering via Facebook är även den naturlig eftersom så många har egna konton där och även sidor för företaget. Google Adwords och Facebook bör vara en given del vid marknadsföring av ehandel.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...